KASSEOPSTABLER

Retur til forrige side

Kasseopstableren kan håndtere såvel fyldte som tomme kasser. Kasserne kan være kundespecifikke, udført i plast, metal, pap eller lignende.

StackerKassestakken transporteres ud til en afhentningsstation eller føres direkte over på en palle.

Kasseopstableren fjerner tunge og manuelle løft og tilvejebringer væsentlige arbejdsmiljøforbedringer.

Download: Produktblad om Kasseopstableren (engelsk)