FØRSTEKLASSES SERVICE

Vores serviceteknikere er klar til at hjælpe i en nødsituation enten pr. telefon eller i forbindelse med et akut tilkald.

Vores kunder tilbydes en servicekontrakt, som udformes individuelt efter behov.

Service   Service   Service

Vi opererer med følgende begreber af service:

Forebyggende vedligehold
Afhængigt af den enkelte maskines drift planlægges regelmæssige servicebesøg, hvor maskinerne gennemgås for justeringsfejl, defekter eller mangler. Ved hvert besøg udarbejdes en tilstandsrapport, der danner grundlag for den egentlige service som herefter kan udføres i eget regi eller af en tekniker fra SR Pack.

Produktionstop
Ved fuldt produktionsstop er en tekniker normalt til disposition inden for 1 til 4 timer - dog afhængigt af den geografiske beliggenhed.

Service efter aftale
Ved planlagt service er en tekniker til rådighed inden for ca. 1 uge.